Schoorsteen Vegen

 Wij zijn een erkende schoorsteen veegbedrijf en lid van de ASPB

 

 

Waarom uw schoorsteen laten vegen?

Hout

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal. Roet komt voor in verschillende vormen. Fijn roet, glansroet, nat roet, en hard roet. De laatste drie vormen een zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ca. 640 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) kan deze laag spontaan in brand vliegen waardoor een schoorsteenbrand ontstaat. Door het laten vegen van uw rookkanaal vermindert u de kans op een schoorsteenbrand aanzienlijk. Laat daarom uw schoorsteenkanaal minimaal 1 maal per jaar vegen zodat u optimaal kunt genieten van uw haardvuur.

Gas

Ook als u op gas stookt is het aan te raden uw rookkanaal 1 maal per jaar te laten vegen. Het kanaal kan verstopt raken waardoor er koolmonoxide kan ontstaan. Daarnaast komen er bij het stoken op gas veel condenswater en zure gassen vrij die het gemetselde schoorsteenkanaal kunnen aantasten. De voegen en de bakstenen worden hierdoor poreus en kunnen een verstopping veroorzaken. Ook is de schoorsteen een favoriet plek voor vogels om in te gaan nestelen.

Veegbewijs voor de verzekering

Verzekeringsmaatschappijen adviseren een jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw rookkanaal. Zonder geldige kwitantie betalen kan er namelijk een probleem ontstaan als u niet kunt aantonen dat u onderhoud aan uw schoorsteen heeft laten verrichten. In veel polisvoorwaarden staat namelijk dat u als een goed huisvader uw eigendommen dient te onderhouden.

Indien u dus uw schoorsteen niet laat vegen en toch stookt op het schoorsteenkanaal kan opzet tot de conclusie leiden bij een schoorsteenbrand.

Na het vegen ontvangt u van ons een veegbewijs wat als verklaring dient voor de brandweer en de verzekering. Deze bon, wat tevens u rekening is, dient u goed te bewaren. Bij een eventuele schoorsteenbrand kunt u op deze manier aantonen dat er geen sprake was van achterstallig onderhoud.

Abonnement

Ons bedrijf herinnert u er jaarlijks aan wanneer het weer tijd is voor het vegen van de schoorsteen of eventuele andere onderhoudswerkzaamheden. Download hieronder het infoblad voor de stookvoorschriften.

pdfStookvoorschriften.pdf

Heeft u een vraag?

Klik hier

sterkin   sei   erkend-leerbedrijf   stek   aspb   groeneinstall   unetovni